EFS-40

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация, с възможно най-тънката и бързо съхнеща замазка.

5ede01fdd3878a0011510167Сходни продукти

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация (стантартна циментова замазка)
ESZ-65-60
Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация (самонивелираща се замазка)
EFS-55-50
Иновативна тънка система за отопление и охлаждане (предназначена за реновации на сгради)
FLS-35-27