FEB-19-18

Система готов под за отопление и охлаждане ( сух монтаж) при реновация

Система "готов под" за отопление и охлаждане, за сух монтаж, основно за реновация, с ниска конструктивна височина и ниско тегло.

5ede03c0d3878a001151018eСходни продукти

Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация (стантартна циментова замазка)
ESZ-65-60
Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация (самонивелираща се замазка)
EFS-55-50
Система за отопление и охлаждане при ново строителство и реновация
EFS-40