MTB

Термобетон система за отопление и охлаждане на тъговски и промишлени площи с голямо натоварване

Система "Термобетон" за отопление и охлаждане на търговски и промишлени площи с големи натоварвания.

5ede050bd3878a00115101afСходни продукти

Система за отопление и охлаждане на жилищни или административни помещения
TRB-17
Състема за отопление на площи покрити с мастик асфалт
MGA-40