Мнение за подово отопление в България

В България мненията за подовото отопление много често са диаметрално противоположни: от категорично одобрение до тотално отричане. Тези различия имат донякъде своите обективни причини. От електрическите подови през 80-те и 90-те години до съвременните монтажи от всевъзможни специалисти и майстори знаещи всичко! В резултат на това много от инсталациите са плод на съчетанието на непълни знания, разнородни материали и голяма доза самодейно творчество. От там идват и разнородните мнения на потребителите.

          Системите Мултибетон са обратното на горе казаното. Организираното производство на основните елементи на системите, тръби, клипс шини и други, прилагането на патентите на Мултибетон в производството, както и стриктното спазване на нормативните критерии осигуряват нужното качество и надеждност на вложените материали. Планирането на конфигурацията на тръбите чрез системата Мултипланер, осигурява най равномерното и ефективно използване на топлинната енергия, при оптимален разход на суровини и материали. Извършването на монтажните работи само от оторизирани, сертифицирани от Мултибетон изпълнители, гарантира качеството и високото ниво на дейността по монтажа. Всичко това в единство и цялост представлява голямото предимство на подовото отопление Мултибетон , а именно прилагането на една единна система, организирана и контролирана от едно място. Поради тази причина и  материалите за системите не се предлагат в търговската мрежа, а се доставят чрез оторизирани дистрибутори за всеки конкретен обект. 

Comments

No comments yet.

Be the first to leave a comment.

Комфорта да се влюбиш

Много голяма част от живота ни е в затворени помещения. Физически погледнато, хората са топлинни и е...

Read more
Ниска температура и нисък разход на енергия

Още от 70-те години на миналия век Мултибетон е станал приятел на енергоспестяването. От тогава цен...

Read more
Подово отопление vs Конвенционални отоплителни системи

Финансовите разчети и сравнения с конвенционалните отоплителни системи показват, че инвестицията за ...

Read more