Включване и полагане на водното подово отопление

Видеото подробно показва технологията по полагането на водното подово отопление – от нагряването на тръбите, през включването към уреда за топъл монтаж, полагането на периферната изолационна лента и топлоизолацията, до полагането на клипсшините и захващането на тръбите за тях. Отделно внимание се отделя на начина на полагането на тръбите съгласно проекта изготвен в съответствие с теорията за модулацията на топлината. За правилното полагане се изисква внимателна подготовка. Необходимо е:

  • Разбивка на помещението на отделни участъци. Не спазването може да доведе до деформации. Броят на участъците зависи не само от площта, но и от геометрията на помещението
  • Съгласуване на технологията на монтажа – мокра или суха
  • Определение на финишното покритие в зависимост от нужната температура