Стени

WAS 30-25

Стандартна стенна система за отопление и охлаждане.

FEW-33-28

Система "готова стена" за отопление и охлаждане, за сух монтаж, основно за сгради, където не е възможно да се положи подово отопление.