Индустриални

MTB

Система "Термобетон" за отопление и охлаждане на търговски и промишлени площи с големи натоварвания.

MFF

Система предназначена за предотвратяване на обледенявания на открити площи като паркинги, улици, рампи, мостове, футболни терени и др.

MWA

Система за отопление на промишлени и външни площи, върху която се полага директно асфалт

MGA-40

Система за отопление на външни и вътрешни площи, покрити с мастик асфалт.

MSB

Система за отопление на спортни зали с настилки върху "повдигнат под" /баскетбол, тенис и др./